Ehdot ja sopimukset

 • Käyttäjäsopimus

  Sopimus, joka määrittelee asiakkaan ja palveluntarjoajayrityksen välisen suhteen käyttöehdot koskien Plus500CY:n tarjoamaa kaupankäyntipalvelua.

 • Riskiselvitysasiakirja

  Riskiselvitysasiakirjamme kertoo asiakkaille riskeistä, jotka liittyvät CFDs-sopimuksiin, mutta se ei voi kuvata riskejä tai niiden merkitystä asiakkaalle täydellisesti. On tärkeää, että ennen kaupankäyntisuhteen aloittamista asiakkaamme ymmärtävät täydellisesti riskit, jotka liittyvät kaupankäyntiin.

 • Yksityisyyssuojamenettely

  Asiakkaiden henkilötietojen suojaamis- ja hallinnointikäytäntö sekä evästeiden käyttö.

 • Verkkosivuston käyttöehdot

  Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja sekä muita lausekkeita ja ilmoituksia.

 • Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

  Käytäntö mahdollisten eturistiriitojen valvomisesta ja hoitamisesta sisäisesti Plus500CY:ssä, Plus500CY:n ja asiakkaiden välillä ja Plus500CY:n asiakkaiden välillä. Pyrimme toimimaan asiakkaan edun mukaisesti.

 • Toimeksiannon toteutusmenettely

  Käytäntö "parhaasta toteutuksesta", kun toteutamme asiakkailta tulleita käskyjä. Plus500CY ryhtyy kohtuullisiin toimiin saadakseen aikaan parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaan kannalta. Velvollisuutemme on suorittaa liiketoimet kanssasi rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja asiantuntevasti. Ajamme asiakkaan etua toteuttaessamme käskyjä.

 • AML-käytäntö

  Käytäntö kuvaa järjestelmät ja toimintatavat, joilla varmistetaan, että yritystämme ei käytetä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Toimintatapoihin kuuluu asiakkaan henkilötietojen varmentaminen.

 • Korvausrahasto sijoittajille

  Plus500CY on mukana sijoittajien korvausrahastossa (“ICF”), joka suorittaa korvauksia ehdot täyttäville vähittäismyyntiasiakkaille siinä tapauksessa, että kyproslainen finanssiyritys ei pysty täyttämään velvoitteitaan asiakkaalle.

 • Yrityksen tiedot

  Plus500CY Ltd.:n lisenssi- ja yhteystiedot.